Yoshikuni vs Yaguchi (2008-10-05)

By in 未分類 on 2014年8月6日


WKGT in Numazu (2008-10-05)
-76.9kg 2nd Round

Yoshikuni(Black/Blue): Wajutsu Keishukai Tokyo
Yaguchi(White): Wajutsu Keishukai Suruga Dojo


Comments are closed.